Wie zijn we?

Wij zijn een gemengde jeugdbeweging temidden van het kleine Droeshout. We tellen zo een 160 leden, 10 leiders en 13 leidsters.
KSA staat voor Katholiek Studenten Actie. We bestaan ondertussen reeds 50 jaar, waarvan 31 jaar effectief als KSA Droeshout. Sinds het jaar 2015 zijn we opnieuw KSA geworden.

Wat doen we?

Elke zondag staan we paraat (van 14u tot 17u voor de 3 jongste groepen en tot 18u voor de 3 oudste groepen) om er samen met onze leden een goedgevulde namiddag van te maken.
Met de 3 jongste gaan we op klein kamp (1 weekend), terwijl de oudste groepen elk apart hun weekend organiseren onder het jaar. In de laatste 2 weken van juli gaan we ook nog eens 10 dagen op tenten-kamp naar de Ardennen met zowel jong als oud.
Om dit alles te financieren organiseren we elk jaar op de voorlaatste zaterdag van augustus onze Barbecue & Sangriafuif, in november ons eetfestijn en in mei onze jaarlijkse Blacklightfuif.

Waar?

Onze lokalen bevinden zich te Droeshout wat behoort bij Opwijk.
Meer bepaald aan de Steenweg op Vilvoorde, tussen de kerk en de basisschool van Droeshout, achter de parochiezaal.
Voor wegbeschrijving e.d. gelieve te kijken bij verhuur.

Geschiedenis

In het begin

Het begon allemaal in 1966-1967. Onder leiding van Zuster Benita en enkele enthousiaste leidsters werd een meisjeschiro opgericht. Amper een jaar later werd er vanuit de lagere school van Droeshout een kamp georganiseerd voor de jongensklassen. Dit kamp ging door te Hekelgem en de vakantiegangers gingen er te voet heen. Na de grote vakantie van 1968 namen de begeleiders van dit kamp de uitdaging aan om met een jongenschiro van start te gaan.
Zo waren er in die tijd twee jeugdverenigingen: de meisjeschiro had hun lokaal in de meisjesschool, de jongens vergaderden in het kleine lokaaltje naast De Post. Elke groep had zijn eigen activiteiten.

Later

1971 werd een belangrijk jaar, want toen veranderde de naam jongenschiro om practische redenen in KSA. Een jaar later in 1972 werd de KSA-beweging gemengd. De meisjeschiro kon blijkbaar niet wegblijven van de jongens. Vreemd, want toch kunnen we onder de begeleiding maar enkele jongens ontdekken. Het eerste gemengde kamp ging door te Molenstede.
Doorheen de jaren ’70 en ’80 hebben de opeenvolgende leidingsploegen steeds gestreefd naar een eigen plaats in het Droeshoutse verenigingsleven. Dat ging niet altijd even gemakkelijk. Enkele belangrijke mijlpalen zijn onder andere 19 februari ’84, toen de oude post of het KSA-lokaal ontplofte door een gasdeffect. Met vereende krachten van heel wat vrijwilligers werden daarna de huidige lokalen naast de school gebouwd. Ook toen in maart ’87 deze lokalen ingewijd werden, maakte men er meteen een groot feest van. Bij deze gebeurtenis werd de naam KSA of Katholieke Studenten Aktie veranderd in KSJ of Katholieke Studerende Jeugd.

In de loop der jaren

KSJ veranderde door de jaren heen. Nogal logisch als men beseft dat zowel leidingsploeg als de mentaliteit van de leden verder evolueren. We kunnen terugblikken op een rijk verleden met diepte en hoogtepunten en uitkijken naar een verdere evolutie in de toekomst. Wij weten ook goed genoeg dat het niet altijd van een leien dakje loopt en dat we soms dingen over het hoofd zien.
Alhoewel wij nu de kansen en de middelen hebben om een moderne jeugdbeweging te vertegenwoordigen, is er vanaf het begin tot nu steeds één ding hetzelfde gebleven. Dat is namelijk de boodschap die jonge mensen en kinderen willen doorgeven aan elkaar.
Uitdrukkingen zoals “jezelf kunnen zijn” of “durven zijn wie je bent” en toch rekening houden met je groepsgenoten, zijn dan ook helemaal niet uit de lucht gegrepen. Het is bijna een ‘levenswijze’ die we telkens weer proberen waar te maken. Samen met de kinderen leren spelen en nog meer spelend leren.

Opnieuw KSA

Vanaf september 2015 heeft de nationale koepel KSJ-KSA-VKSJ haar naam veranderd in KSA. Hierdoor zijn we een sterker merk en is er een nauwere samenhang tussen alle KSA's in heel Vlaanderen. De huidige werking blijft bestaan zoals ze is, de enige grote verandering bij ons is dat we voortaan niet langer door het leven gaan als KSJ maar opnieuw als KSA Droeshout...